Text Box: Klassesæt
med 12 forskellige terninger og 12 af hver.
De 6x12 er tisidede terninger i 6 forskellige farver, så det er muligt, at generere et vilkårligr tal med op til 6 cifre.

Home